Make your own free website on Tripod.com

Arun Krishnamurthy 22883022 AGM Relationship Manager(Cement) -CAG Mumbai
Arun Krishnamurthy Mobile: 98208 08804
Medha Dubhashi 9520-557974
HH Mishra - 98201 05699
Suresh Mam: 26837469
Suresh Bhat Office: 22838098
mohan.it@cc.sbimail.com G Mohan's email address
CPPD -Mrs. J Fernando- 22828713
Anand Mense Belgaum Phone: 460604
Mr. Sakhe??? System Admin- MC Road: 22025669
Dr. Kupwade, Prin. GSS College: 2485193
CSPV Rao: 98495 54401
RBI - Mrs. N.C.Ramteke: ncramteke@rbi.org.in Phones 22661602-2344
RBI-Mr. G. Raghuraj : graghuraj@rbi.org.in Phones: 22661602-2252
RBI -Ganesh Kumar : GM: 22695259 sganeshkumar@rbi.org.in
SBI, Andheri West: 26703966,26207494; Acct: Smt. P Fernandes, SA: Sri. S.K.Sarode
AGM, CB Gurgaon: 98913 75557
SA , Yellareddyguda: 23746486
Mukesh Ajmera C&C Lucknow: 98391 77673
Madam Cama Road, Mumbai SA: 22028736
Madam Cama Road, ATM Officer - Sri Kamble
ICICI Bank - Mrs. Aparna 24936436;24975278
Murali Vishwanathan - 011-3104 7576
SA, Chandni Chowk- 011-23349681 -Mr. Mattu
Yogesh Furnitures - Chintamani Devgharkar - 28363832
Liaison Hotel Booking Khandekar: 1706 Extension
YCS Chennai - 044-28511871
H P Gas Malad- Krishna Agencies - 28820783
Davish - Taxi Service Nerul - 27613241;9821047208
Srinivas S Intercom; 5119
C V Gurjar - 448222
B E Ramesh, Valsad: 02632-253123,243936
U M Satellite Service: 481233
MC Road IP Phone: 102691

Ajay Kataria: 31067269
Overnite Express: 22040134
C B Shekar Sawant (Mumbai - Association) - 022-28679981
ZOCC, Hubli - 854140

PNA Shenoy neighbour numbers: 28934989 (Shanbhag) ,28959980 (Kamath)
Bailhongal - Syndicate Bank- 0831-2733220;2733306; SBI- 2733193;2733593

Sait co: Mumbai 23446052;23401957
Sait Co: Belgaum: 2467445;2429277
Super Pest Control: 31079630 Mr. Gurmeet
Ashish Patil -Computer Service, Ghatkopar: 32594270; Ravi (partner) -32921026
Vijay Lele - Computer Services: 28803743
Asiad Furniture Works - Sri Girnar: 56344635;98206-85122
Janardhan: 2894
Mujawar - Gokul Hotel Mumbai: 28953333-28934444
Mujawar - Belgaum: 2470943-2472786
Chennai Main: 044-25233285 Shaktivel;Ganeshan; PB Manager: Mr. Raju
SPB Bangalore: 080-2221797
L G Plumber: 28382452;28227688; Sunil : 98924 33525
Mystical Cold Storage,Malad: 28804848;28807043
Apson Associates (LG Washing Machine): 22087525;22003403
Ganesh Interiors (Mayekar : Curtains): 25674509;35674509
Anand Decorators (Kitchen Sink Repairs): 23821818 ; 98211-33469 (Manohar)
BB Narayan: 98451-81516
prasad;ditty1

Babu: 98205-39619 (Sahara);Crawford Mkt. 56385673 shop no. 283
Azad Electronics: 22670280 Ramesh Shop No. 12
Khanzode- Mobile-Intercom: 1002
Ravi Sarnaik: 1618
R Nagarajan: 9848129120
Electric: 1812
Liaison -Air booking: 1705 (Satish Thombre)
R Srinivasan - SBIICM- 900935
Kalpana Sharma - INB- 22808346;22808347 Intercom: 81-1003
Vyas- 81-2107
Fax inb- 22028790
Sudha Ravi- 81-7955
Satyam - 044-24983221- Rajesh - 2759 Anita - 2752; Venkat - 2459; Mahesh (ycs) -2788
dgm-inb 22868110
Networking - prashant - 2202 6479
vani- 1822;gokhale-1830
deewan -estate -1712

karmarkar sppb, deccan gym pune -9520-5533079;5532386
3208 - doctor 11th floor dispensary
Dr. Chodnekar : 22023945

Vinod Naik :22043237 (Backbay reclamation)
Pai Travels - Mumbai 24172144;24163434
Pragathi Travels: 23446021;23445583
Raju Electricals Belgaum: 94484 36981
Belgaum Mobile (temporary) : 98452 57140
Kishore Redkar, Syndicate Bank, Bhutaramatti: 0831-2416065
Kishore Redkar, Residence: 2482281
Dr. Dhakoji Mobile: 94480 36779
Mujawar -Belgaum - 2470943;2472786

Sanjay Barwe: 2515 , 2516 5th floor (idbi infra bonds)
Santanakrishnan C&C Bangalore : 9845398781
Fax:: 25943003;22271921
Sudha Ravi - 22025959
Meera Murthy - 2287337 - 9892570002
Ravi Sarnaik - 1618
SBI Helpline Bangalore - 222900582
R Srinivasan - SBIICM - 23388212
Nitin -SIFY Vile Parle - 9820550296
Somu Sifycorp - 9884070470
Bombale - 9845398780
SHCIL, Mumbai - Demat Account: Client id:18636847-DP ID: IN301330
Fort Book Distributors: 98207-63302;22695333;22657175
Basavangudi-fax:080-26520447 Jayanagar 2nd Block ; Fax; 08026563150

Telecheckin- Mumbai :26156161;26156162;26156163;26156644;26156645
Jai -SBI Life Ad: 98203-26028;24333697
Liaison Officer -Bangalore : Srinivasa: 98441-37990
Bunda: 08386-310196
Harish: 98456-91672
PBB Belgaum : 855201; Commercial Branch Belgaum:855301
R V Prabhakar: 27420867 Madam Cama Road: 102691
Gajendra Jain' 2443508
Sandeep Madhwapathy: 98440-33384;Residence: 0831-2470288
Ajay Desai; 2462267
V P Dhareswhar: 0831-2472265
Sirsi - BM 08384-426638;426342
Sutar- VA Angol: 0831-2442441
Hotel Savera: 044-2811-4598,4585,4669,3475,4700;; Fax: 044-28113475;
Damodar Jujare Mobile: 9820145308
SBM CSD: Narayanaswamy: CM: 94482-80302; Tejendar Singh: 94482-80319; Dathani: 94482-80300
Vijay Residency Bangalore: 080-22203024;25
PV Pai:SA , SBM, Bangalore: 57601805;9845502275; Samson:94482-80322
Harendra Gupta, Cochin: o-0484-2662649; R- 0484-2662777
Sunil -FSS- ATM - 9820721515
Amita Shanbhag    28845713
Basavangudi SBI     26613721-26520447-26614996-850591
Bunda    08386-310196
cc mumbai -oad    22022426-6819;22022624
Chabbi    0484-2662777
Chekki C S Babu    94480-50969
DGM - Networking     100831
DGM INB    22868110;23684873-R;9820624568-M
DGM STEPS    98216-35273;27561789
DGM STEPS-R    27712272
Dhakoji Dr.     0831-2489033
Dileep Kulkarni    2453940/98451-93604
Gopal PV     855401;2463987-0;2485524-R
Gowrishankar-r    27712730/
Hubli ip     854401
Ip phone internet banking    100835/100853/100855
ip phone steps office     101119;101120;101121/
Jagdish Dhongde     2426978-s/2436078-r
Jambhekar -r     27709359/
Kakatkar C D    2400578
Kamat D N (Suresh)    2481098/94483-05179
Kamla paachi    25309596
Kittur Vasant    2460247-s/2468179-r
Kulkarni R P    2420885-o/2466678-r;94484-65291
Lallu Paachi    08384-427340
Madhu    27565406;98204-78164
Mahalasa Saunshtan    0832-2343421
Mahale Milan    2425258
Mahendrakar AD     2427536;2427537;R-2451498;855201
Malad Security    28443980/
Mishra H H     9820105699/ 26610857
Mohan G     24042179/
Mukunda D    6616157
Nalawade Paper    98191-68675
Nandu    25418403
Nerul Guest House    27877588
Phatak - A K R    27710403
Prabhu B R     2452410
Pranab Das-r    27714865
Prashanth Rao UB    22026479;100854;98202-92408
R Sudhindra    3476258
Rajmane S M     2481248/0831-3100628
Ramkumar ycs    98403-26245
Rudra A    26348889-r/98206-21589
S Vijaya    3507442/
sanjay balkhande    27714162
SBI Connect Team -CC     100854
Sharma AVSV     28774113;98692-53860
sirdesai ashok     o-6718682,6713266;r-6348655
STC, Bangalore    850191
steps - ak phatak    27561662
steps - gowrishankar    27561660
steps -lab    27561654-64
steps- mabel/jambhekar    27561665
steps-internet    27561663
Sucheta, Bailhongal    0831-733220
Sunil     28930601;98922-93046
sunthankar vikas    0-4465178;r-5420649
Suresh Bhat    28445971-r;22838098
Suresh Mam    26837469
U D Rao     bangalore 6545300
Uppin Anil     0836-2741803/94483-62211;2486868-o
Varna B    5351147
Venkat    98414-52042
Vinay Tonse    3302181;56715501;5943507
Vinu    9821379154;28254966
Yallurkar B D    6790757

Deepak Makwana- SBI, Evershine Nagar: 98190-67037
Shetkar, C&C, Bangalore LHO: 98451-46095
K Harish : 98456-91671
Madhu -98219-05964
Sucheta, Syndicate Bank, Bailhongal: 0831-733220
Ashok Sirdesai: 94483-68653/4
Kishore Redkar: Residence: 2482281; Syndicate Bank, Bhutramatti: 0831-2416065
Dr. Dhakoji: 94480-36779
Nagaraj Shanbhag, (Kamlakshmam), Belgaum: 98452-23098
Muralidhar Nayak (Liberty Hotel), Mumbai: 98922-02020; Rajesh Nayak: 98201-22208
SS Bhat (NSC) -(Vasant Kittur) -2466366
Professor Kotrappa: o-2440322;r-2442412;98862-39291; kotrappa@sify.com
STC Kochi: Rajratnam, AO: 0484-2215602;EPABX- 2217254; Faculty: 2215496;Fax: 2215076
PV Pai, SBM Bangalore Branch - 57601805;98455-02275
Samson, SBM - 94482-80322;
SBM- CSD: 22285469; Narayanswamy: 94482-80302;Tejendra Singh: 94482-80319;Dathani: 94482-80300
Hotel Savera, Chennai: 044-28112749;4598,4585,4669,3475,4700
Sutar ,VA, Angol: 2442441
CB, Belgaum IP : 855301
SBI, Sirsi BM- 08384-426638- Gen; 426342
Sandeep Madhwapathy: 98440-33384; Res:2470288
Ajay Desai: 2462267
SK Dutta, C&C, Lucknow: 94150-15012
Gajendra Jain, Belgaum: 2443508
RV Prabhakar: 27420867
Satish Kumar: 094250-15707
Saxena,Vyas: 22808346-8347